Сглобяване

Подготовка за монтаж на оранжерия от поликарбонат.

 

Планирайки покупката и монтажа за оранжерията, а също така при преместване на вече сглобена оранжерия, следва правилно да изберете мястото за нейното поставяне.

 

Първата задача - да определите подходящо място за монтаж на оранжерията. 

Втората част от работата е да проверите какъв е ландшафта на двора. Оранжерията трябва да се монтира на открити пространства, далеч от огради и високи дървета. 

Третата част - защитеност на мястото от вятър и течения. Тъй като теченията и вятъра биха отнели от топлината в оранжерията.

 

Правилното разположение на оранжерията - това ще гарантира високите добиви, които ще получавате години наред. 

Всички оранжерии имат подробна инструкция за монтаж, която Вие ще намерите на сайта в страницата на продукта. Дори неопитен човек може да сглоби оранжерия Primaterra самостоятелно. Но ако цените Вашето време и искате да получите вече готова оранжерия, то Вие може да се възползвате от допълнителната услуга по монтаж.