За крави

Доилен агрегат Милкана Стандарт 3000
Стара цена: 906.00 лв
Цена: 799.00 лв
Доилен агрегат Милкана Комби 3000
Стара цена: 936.00 лв
Цена: 836.00 лв
Доилен агрегат Милкана Неръждавейка 3000
Стара цена: 974.00 лв
Цена: 874.00 лв
Доилен агрегат Милкана Евро 3000
Цена: 1 109.00 лв
Доилен агрегат Милкана Макси 3000
Цена: 1 087.00 лв
Доилен агрегат Милкана Стандарт 1500
Цена: 996.00 лв
Доилен агрегат Милкана Комби 1500
Цена: 1 026.00 лв
Доилен агрегат Милкана Евро 1500
Цена: 1 200.00 лв
Доилен агрегат Милкана Макси 1500
Цена: 1 177.00 лв
Доилен агрегат Милкана Евро-2 1500
Цена: 1 653.00 лв
Доилен агрегат Милкана Комби-2 1500
Цена: 1 351.00 лв
Доилен агрегат Милкана Неръждавейка 1500
Цена: 1 064.00 лв